Muzeul „I.L. Caragiale”

Muzeul I.L. Caragiale

Muzeul „I.L. Caragiale” a fost deschis în anul 1962, când s-au sărbătorit 110 ani de la naşterea celui mai mare dramaturg român.

Adăpostit în Casa C.C. Dobrescu, un monument de arhitectură de la finalul secolului al XVIII-lea, într-un spaţiu modern şi renovat, muzeul prezintă o frumoasă colecţie care expune momentele importamte din viaţa şi opera scriitorului.

În prima sală a muzeului sunt expuse documente şi fotografii originale care lămuresc problema claselor absolvite de I.L. Caragiale la Ploieşti. În cea de-a doua sală este reconstituită ambianţa locuinţelor scriitorului şi a camerei sale de lucru, prin expunerea unor obiecte care au aparţinut scriitorului şi familiei sale: masa din lemn, o canapea, două scaune, oglinda de cristal etc.

Pe măsuţa de lucru, alături de toc şi călimară, se află manuscrisul parodiei „Dă dămult…. mai dă dămult…”, iar în rame de argint sunt expuse fotografii originale ale familiei şi prietenilor apropiaţi ai dramaturgului. Pe holul casei se află bustul scriitorului, realizat de sculptorul Ion Jalea şi o serie de fotografii ale unor actori care au dat viaţă personajelor lui Caragiale. Ultima sală prezintă în mod cronologic activitatea creatoare a scriitorului: „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D′ale carnavalului”, „Conu Leonida faţă cu reacţiunea”, „Năpasta”. Perioada marilor nuvele şi schiţe ocupă un rol distinct în expoziţie, ediţiile princeps cu autograful scriitorului ale volumelor „Teatru”, „Momente”, „Schiţe noue”, fiind expuse alături de fotografii care pun în evidenţă legăturile de prietenie ale scriitorului. Expoziţia se încheie cu lucrările fiilor scriitorului: Mateiu Caragiale („Crai de curte veche”) şi Luca I. Caragiale („Jocul Oglinzilor”).

Căi de acces: Str. Kutuzov nr. 1, mun. Ploieşti, jud. Prahova

Adaugă comentariu