Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova

Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova

Clădirea care găzduieşte Muzeul de Istorie şi Arheologie Pahova este un monument de arhitectură construit în anul 1865, în stil neoclasic, după planurile arhitectului Alexandru Orăscu.

În curtea muzeului au fost plasate busturile domnitorilor Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazu şi Alexandru Ioan Cuza, personalităţi cu o viaţă şi activitate strâns legate de oraşul Ploieşti.

La parterul clădirii se află Sala Mihai Viteazu care adăposteşte vestigii în ceea ce priveşte începuturile Ploieştiului ca şi aşezare urbană, moment strâns legat de domnia lui Mihai Viteazu – fondatorul oraşului. La etaj se află cabinetul de numismatică, în cadrul căruia există o vastă colecţie de monede care ilustrează circulaţia monetară de la început până prezent. Tot la etaj se află şi cabinetul de medalistică, spaţiu care reuneşte medalii, ordine şi decoraţii româneşti şi străine. În prima sală a etajului a fost amenajată şi expoziţia principalelor evenimente ale secolului al XIX-lea, de la mişcarea revoluţionară de la 1848, la momentul Unirii Principatelor Române din anul 1859 şi luptele pentru dobândirea independenţei din anul 1877. În Sala Filatelie şi Cartofilie se găseşte o impresionantă colecţie de timbre şi cărţi poştale, precum şi documente, tablouri şi piese vestimentare relevante pentru evoluţia poştei române. În aripa de sud, ultimele două săli sunt destinate „Istoriei sportului prahovean”. Tot la etaj, pe holurile muzeului, se găsesc obiecte de podoabă medievale şi moderne, tablouri ale pictorului Nicolae Grigorescu, arme, două monoxile medievale şi monumentul dedicat ctitorului muzeelor prahovene, profesorul Nicolae Simache.

Căi de acces: Str. Toma Caragiu nr. 10, mun. Ploieşti, jud. Prahova

Adaugă comentariu