Despre Noi

Proiectul „Circuit cultural istoric al municipiului Ploieşti” a avut ca obiectiv principal valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din zona Ploieşti (mai puţin promovate).

Proiectul „Circuit cultural istoric al municipiului Ploieşti” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Contractul aferent proiectului „Circuit cultural istoric al municipiului Ploieşti” a fost semnat la 26.07.2012 şi s-a finalizat la 26.07.2014, perioada de monitorizare şi sustenabilitate fiind de 5 ani şi având ca scop dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării patrimoniului natural și a activităților de marketing specifice.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de promovarea municipiului Ploiești prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul îşi propune în mod specific: valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural, cultural și istoric; creşterea notorietăţii patrimoniului cultural istoric din Ploiești; îmbunătățirea gradului de compatibilitate al factorilor locali (pensiuni, moteluri etc.); includerea municipiului Ploiești în circuite turistice culturale sau de agrement; creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie.

Produsul specific prezentat în cadrul proiectului a fost reprezentat de resursele antropice din Ploieşti, fiind vizate, în principal: Palatul Culturii, Muzeul Județean de Artă Prahova, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Muzeul „I. L. Caragiale”, Casa Hagi Prodan, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”, Muzeul Judeţean de Stiinţele Naturii Prahova, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, Palatul politico-administrativ, Monumentul Vânătorilor, Biserica Domnească, şi multe altele.

Prin realizarea activităților propuse în prezentul proiect, și anume: realizarea de ghiduri turistice care conţin informaţii referitoare obiectivele cultural istorice din Ploieşti; conceperea şi realizarea prezentului website cu o structură asemănătoare ghidului şi realizarea unui cont pe un site de socializare; conceperea și realizarea unor materiale promoționale: ghiduri turistice, agende personalizate, calendare de birou, mouse pad-uri, steguleţe şi flyere; realizarea unei campanii outdoor (50 de panouri de tip steag au promovat produsul specific şi 20 de panouri de tip steag au promovat evenimentul); distribuirea prin intermediul promoterilor de materiale promoţionale cu scopul diseminării informaţiei referitoare la potenţialul turistic cultural istoric din Ploieşti; organizarea evenimentului “Meşteşuguri şi tradiţii pe note muzicale” ce avut loc în Ploieşti, judeţul Prahova, în 21.06.2014,  în cadrul căruia au fost promovate destinațiile și produsele turistice românești; participarea Asociaţiei la Târgul de Turism al României, eveniment în cadrul căruia s-a prezentat şi promovat proiectul „Circuit cultural istoric al municipiului Ploieşti” şi s-au distribuit către vizitatori materiale promoţionale: ghiduri turistice, agende personalizate, calendare de birou, mouse pad-uri, proiectul a contribuit la creşterea numărului de persoane informate despre obiectivele promovate prin proiect, la aducerea la cunoştinţa turiştilor asupra locaţiilor mai puţin cunoscute, promovate până acum mai mult la nivel local, şi la dezvoltarea culturii generale a populaţiei din zona de influenţă a proiectului.