Biserica Maica Precista

Biserica Maica Precista

Monument de arhitectură, Biserica Maica Precista a fost construită în anul 1820, în vremea domnitorului Ioan Alexandru Şuţu, pe locul unei biserici mai vechi despre care nu există foarte multe informaţii.

Purtând hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Naşterea Maicii Domnului”, biserica parohială are ca ctitori membrii familiei Cantilli, Cristu şi Panait care sunt înmormântaţi într-un sarcofag de marmură, lângă zidul de nord al bisericii.

Biserica are formă de cruce şi din punct de vedere arhitectural aparţine stilului bizantin. Pictura interioară a bisericii a fost realizată în stil neobizantin, catapeteasma este în stil baroc şi prezintă icoane şi cărţi din secolul al XIX-lea.

Căi de acces: Str. Armoniei nr. 3, mun. Ploieşti, jud. Prahova

Adaugă comentariu